Ngāti wai ki uta, Ngāti wai ki tai


Kia Pono Ka Aroha Kia Tika Kia Manaakitanga Kia Whaia te Mātauranga Kia Tū Rangatira ai

Kia Tūpato! Ka tangi a Tūkaiāia kei te moana,

 Ko Ngātiwai kei te moana e haere ana; 

Ka tangi a Tūkaiāia Kei tuawhenua, 

ko Ngātiwai kei tuawhenua e haere ana
Ko te mihi tuatahi ki te atua. Ko ia te tīmatanga me te whakamutunga o ngā mea katoa. 
 

Ki te whenua e takoto nei, Ki te whare e tū nei, tū tonu, tēnā koe. nā reira tēnā kōrua.

E ngā mate kua whetūrangitia, moe mai rā.


Ka huri kia koutou te hunga ora. 

E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka, hoea mai rā. 

Ngati Wai ki uta, Ngati Wai ki tai. Tihei Mauri Ora!


He puna mauri ora, he puna kōrero; mai i te puna, ka whai hua te tangata. 

He Puna Ruku Mātauranga o Whangaruru is enhacning the mana and whakapapa by embracing the kaupapa o Te Ihi o Angitu / kura a iwi He uri whai mana motuhake, Tukuihotanga, Matauranga, Oranga e ora ana te hinengaro tinana, wairua me te whanau.

He puna o nga mokopuna - inspiring all our mokopuna to be proud because of the whakapapa and mana, proud to be Ngatiwai.

He Puna MĀTĀPUNA - working in partnership with whānau / hapū / iwi o Whangaruru to embed the strategic direction of Te Akauroa o Whangaruru with a focus on Mana reo, Mana Atua, Mana tangata, Mana whenua, Mana moana, Kaitiakitanga in action and our Ahurei o Whangaruru 2024


Te kotahitanga o te whanau, hapu, iwi, tangata tiriti, tangata moana, 

Wawatatia ai a tātau tūpuna hei oranga mō ngā mokopuna

Toitū Te Reo Māori,

Toitū te whenua,

Toitū te Tiriti,

Toitū  Ngāti wai 

Haumie Hui e Taiki e


KURA A IWI

NKAI External Evaluation Indicators-Draft.pdf

Kawerongo - Newsletters

Whakahua / Photos

Events Calendar