He aha te mea nui o te ao? He tangata, he tangata, he tangata.

NGA POUAKO  2024

Whaea Delwynne Simon, Whaea Tessa McQueen, Whaea Jessie Patch, Whaea Markie Iuliano, Whaea Maryrose Houston, Whaea Natalee Reti

Sam 

Hygiene Technician